Sık Sorulanlar

* Eğitime katılım koşulları nedir?

5 YILLIK MESLEKİ DENEYİM. (Oda Sicil Kaydı, Resmi Daireler için görev yazısı vb.)

* Eğitim süresi ne kadardır?

Eğitim süresi toplam 24 saattir. 18 saati teorik 6 saati uygulamayı içermektedir.

* Eğitime devam zorunluluğu varmıdır?

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu gereğince eğitime devam zorunludur. 1/12 oranında (2 saat) devam etmeyenlerin programla ilişkisi kesilir.

* Eğitim sonunda sınav yapılacak mı?

Kanun gereği eğitim sonunda sınav yapma zorunluluğu olmayıp katılımcılara EĞİTİM KATILIM BELGESİ verilecektir.

* Eğitimde grup sayısı en fazla kaçtır?

Kanun gereğince eğitim alan kursiyer sayısı 24'ü geçemez.

* Eğitim ücreti ne kadardır?

Eğitim ücreti 900 TL'dir.